Loading...
UAB „Gluk Media“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą

DARBO ĮGŪDŽIŲ, DIRBANT PAVOJINGOSE SĄLYGOSE, UGDYMO SISTEMAUAB „Gluk Media” interaktyvių sprendimų kūrybos studija, sukaupusi solidžią patirtį įtraukiančių medijų projektų, mobiliujų aplikacijų, trimačių brėžinių, virtualios ir papildytos realybės sprendimuose, sužaidybintų interaktyvių 360 aplinkų filmavime ir kūrime bei visapusiškame jų įgyvendinime.

UAB „Gluk Media” specializuojasi unikalių sprendimų kūrime ir inovacijų pritaikymu pramogų, kultūros ir kūrybinėse industrijose. Ši darbo įgūdžių, dirbant pavojingose sąlygose, ugdymo sistema bus grįsta XR technologija, ir veiks kaip agentas tarp besimokančiojo ir mokymų vykdytojo/kvalifikaciją patvirtinančio eksperto.

Produkto sukūrimą įgalins šie inovatyvūs sprendimai:
   ● Besimokančiojo psichofiziologinių savybių ir sociopsichologinio profilio sąsajų su mokymosi ypatumais atskleidimas, pasitelkiant socialinių ir biomedicinos inžinerijos mokslų įžvalgas
   ● Besimokančiojo psichofiziologinių savybių ir sociopsichologinio profilio implikavimas į mokymo programos sudėtingumo lygio valdymą, pasitelkiant dirbtinį intelektą Besimokančiojo mokymosi aukštos kokybės užtikrinimas panaudojant inovatyvia pirštų sekimo (Finger tracking) technologija ir XR technologija įgalintais itin aukštos kokybės virtualių scenarijų sprendiniais, suponuojančiais maksimaliai realią atitiktį tikroms pavojingo darbo sąlygoms.

UAB „Gluk Media“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projekto numeris Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0078. Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „Gluk Media“ įgyvendinamo projekto tikslas - sukurti darbo įgūdžių, dirbant pavojingose sąlygose, ugdymo sistemą.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 336 812,61 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete.

DOMINA BENDRADARBIAVIMAS?

Mielai aptarsime galimybes.

Eva Brazdžionytė +370 685 66739
Į viršų