RoadMaster VR

UAB „Vertablox“ su partneriais (Kauno technologijos universitetas, UAB „Gluk Media“, UAB „cargoGO Logistics“) įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „RoadMaster VR“ Nr. 08-004-K-0020. Projekto metu sukurtas produktas bus skirtas įvairių stresogeninių situacijų, su kuriomis susiduria vairuotojai, identifikavimui, analizei ir su jomis susijusių reakcijų valdymui.

Produkto paskirtis:

 Matuoti vairuotojo streso lygį darbo aplinkoje, konkrečiau, vairuojant.

 Naudojantis vaizdo fiksavimo technologija identifikuoti situacijas, kurios vairuotojams sukelia stresą.

 Analizuoti vairuotojo biologinius signalus (pvz., pulsą, odos elektrinį laidumą ir kt.) siekiant nustatyti jo streso lygį konkrečioje situacijoje.

● Siųsti vaizdo įrašą ir biologinius duomenis į serverį naudojant 5G technologiją.

● Transformuoti vaizdo įrašus į virtualios realybes (toliau – VR) mokymus.

● Integruoti dirbtinio intelekto algoritmus, kurie gali naudoti sukauptus duomenis, siekiant sukurti individualizuotus mokymo planus vairuotojui ir prognozuoti būsimas stresines situacijas.

● Siųsti VR mokymus stresą patyrusiam vairuotojui naudojant 5G technologiją.

● Suteikti galimybę per VR mokymus vairuotojui patirti stresines situacijas ir išmokti jas valdyti, pradedant nuo pagrindinių streso valdymo technikų ir baigiant konkrečiomis situacijomis.

● Siūlyti vairuotojui realaus laiko atsiliepimus ir palaikymą per VR mokymus, siekiant padėti jiems geriau suvokti ir valdyti streso lygį.

● Pateikti ataskaitas darbdaviui arba vairuotojui apie pasikartojančias stresines situacijas ir progresą jose, remiantis VR mokymų duomenimis.

● Pasibaigus VR mokymams, vairuotojas bus pasirengęs efektyviai susidoroti su streso situacijomis vairuojant.

● Naudojant 5G technologiją, palaikyti greitą ir efektyvų duomenų perdavimą tarp vairuotojo, VR sistemos ir serverio.

Projekto tikslas – sukurti 5G technologijos įgalintą įvairių stresogeninių situacijų, su kuriomis susiduria vairuotojai, identifikavimui, analizei ir su jomis susijusių reakcijų valdymui skirtą įrankį, leidžiantį organizuoti VR mokymus.

Finansuojama pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ veiklos „Skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimas, testavimas ir vystymas“ apraše bei projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ (toliau – EGADP) lėšomis.

Bendra projekto vertė – 4.317.539,88 Eur.
EGADP dotacijos lėšos – 2.721.994,41 Eur.
Projekto vykdytojo nuosavos lėšos – 1.595.545,47 Eur.
Projektas įgyvendinamas nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

  • Sekite mus socialiniuose tinkluose
  • Fb.
  • /
  • Yt.